fredag 2010-08-20 08:40:43

jag ska jobba.
jag ska jobba tolfte dagen på raken.
jag ska på tjugoen dagar jobba nitton dagar.
jag ska knappt sova och jag ska tvivla på ett liv utanför kontoret.