fredag 2010-10-08 17:54:07

jag blir refuserad av bonniers efter drygt sex månaders väntan, med ett tresidigt brev, och det känns mest fantastiskt och hoppfullt och lovande.