LITTERATURSTÖD

Jo jag har ju glömt berätta att en viss bok fått litteraturstöd och därmed snart finns på alla Sveriges folkbibliotek dvs 286 stycken! Hurra! Säg till en moster och en bästis och en granne att gå och låna!