måndag 2007-04-23 14:08:42

idag har jag varit lärare för tre klasser, två åttor och en nia.
jag har fått dem att skriva dikter.
det var hela min klass som ägnade förmiddagen åt det. jag och tanya höll i poesin. det var först väldigt nervöst. senare mer spännande. man fick höja rösten. men de flesta skrev faktiskt. och de ville hela tiden fråga om de gjorde rätt.
det är något jag nog gärna gör igen.