måndag 2009-07-06 14:27:49

hur kunde jag glömma att skriva: och böckerna. det är ju nästan det viktigaste.