måndag 2010-12-13 14:18:19

listan på lästa böcker fortsätter:
marie silkeberg – akustisk alhambra
ingeborg bachmann – malina
nu ska jag cykla till biblioteket och lämna tillbaka dem.