söndag 2008-11-16 17:30:02

jag har varit själv hela helgen. (själv, ensam, isolerad, avskild, enskild osv. synonymfunktionen i word kan ge många förslag men jag vet inte säkert vilket som bäst bestäcknar mitt tillsånd.) det är bara damien jurado och göran tunström som tagit anspråk på min tid. och så morgontidningen, som tar alldeles för mycket tid, nästan så jag ångrar den. jag tänker att jag väljer om någonting. jag tänker att det finns något beslut som jag ska ta. nu har jag precis kommit hem efter en mörkerpromenad då jag testat mig själv mot livet genom att gå ensam genom pildammsparken och utan gatljus. jag klarade mig. jag vet inte riktigt vad det gör för mitt beslutstagande, men det betyder någonting.