tisdag 2009-10-06 15:50:10

på dagen elva veckor och jag får mitt första nej. det är w&w och såhär skriver de:

”Hej Lisa Zetterdahl!
Tack för att vi har fått läsa ditt reviderade lyrikmanus Språket är en storlek man måste vänja sig vid. Tyvärr har vi nu kommit fram till att tacka nej till utgivning. Vårt utrymme för nya åtaganden är för närvarande begränsat, och dessvärre tycker vi inte att ditt manuskript är tillräckligt övertygande för att vi skulle vara intresserade att gå vidare med det.”

det är nästan ordagrant samma svar som de skickade förra året. med undantag för:
inledningen – det utskrivna namnet, utropstecknet efter namnet, tilläggen ”reviderade lyrik-”.
och avslutningen – förra året slutade det ”…för en publicering i bokform”.

ska jag avsluta detta inlägg med att skriva något hopfullt i stil med jag har ju i alla fall arbetet med romanen, och en ny romanidé som börjar gro och som blir nästa projekt, kanske redan efter jul. eller ska jag inte skriva något hoppfullt och istället bara logga av internet och gå och kissa.