tisdag 2010-10-12 09:41:43

lisa zetterdahl är min sekreterare.

femtiofyra sidor handskriven ny roman som ska in på datorn.