torsdag 2010-09-30 13:07:58

min distanscirkel i kreativt skrivande har fått så många anmälningar att vi delar den i två cirklar.

min cirkel samtal genom skrivprocessen blir också den av.

jag planerar och planerar.

skrivpedagoghjärtat bankar och slår.