lördag 2009-12-05 19:16:02

den delen av min roman som jag lämnde in till klassen verkar inte alls gå hem. det är för svårt låter det som. man förstår inte. är det mig eller dom det är fel på?

nu ska någon svara: det är ni som är de konstiga det är jag som är normal. jag tänker att någon svarar så. det känns lite bättre då.

och fortsättningen på listan:
ukon – block
nelly sachs – glödande gåtor
elise ingvarsson – beror skrymmande på
jenny tunedal – kapitel ett (omläsning. jag räknar alla omräkningar. allt räknas.)

senast måndag måste jag släpa fjorton böcker till biblioteket, sånt tar emot.