måndag 2010-02-01 10:33:02

fortsättningen på listan
fredrik nyberg – nio, nine, neun, neuf
yoko ono – grapefruit (omläsning)

och nu kommer jag inte hinna läsa på ett tag, för det är alldeles för mycket som jag ska hinna.