MARMELAD

Barnet:

”När märkte du att du har blod?”

”Stopp i lagens namn.”

”Det är helg så då vill jag ha marmelad.”