MELLAN ANNA GRETA WIDE OCH SONJA ÅKESSON

På Akademibokhandeln Triangeln i Malmö.

Mellan Anna Greta Wide och Sonja Åkesson.

Där står en bit av mig.