MINDRE

Jag sa till Arvid att han ska börja vara mindre på förskolan nu (pga jag är föräldraledig).

Han började gråta.

”Jag vill inte bli mindre.”