onsdag 2009-12-16 20:30:27

fortsättningen på listan

wislawa szymborska – nära ögat
marie norin – världsrekord utanför madrid (omläsning)