LISA ZETTERDAHL

Jag heter Lisa Zetterdahl och är född 1983 i Ringarum på den östgötska landsbygden. Bor numera i Malmö. Magisterexamen i litteraturvetenskap, två år på Fridhems folkhögskolas skrivarlinje, skrivpedagogutbildningen på Skurups folkhögskola. Studerar till att bli bibliotekarie. Skriver noveller och poesi och väntar och längtar efter debuten.

a

lisa.zetterdahl@gmail.com