DETTA ÖGONBLICK HAR JAG VÄNTAT PÅ SÅ LÄNGE

Jag visste inte varför jag sminkade mig och tog på favoritblusen imorse. En vanlig grå onsdag. Men dagen hade planer för mig, så det var väl givet att jag skulle vara fin. Lite hemlig nu men D E T T A   Ö G O N B L I C K   H A R   J A G   V Ä N T A T   P Å   S Å   L Ä N G E ! ! ! !