lördag 2010-11-27 16:36:21

‎(önskar en formel med hur många djur som krävs mellan varje tecken.)
(önskar ett tecken med hur många djur som krävs mellan varje formel.)
(önskar ett tecken med hur många formler som krävs mellan varje djur.)
(önskar ett djur med hur många tecken som krävs mellan varje formel.)
(önskar ett djur med hur många formler som krävs mellan varje tecken.)
(önskar ett djur med hur många djur som krävs mellan varje djur.)
(önskar ett tecken med hur många tecken som krävs mellan varje tecken.)
(önskar en formel med hur många formler som krävs mellan varje formel.)