DÖ MYGG DÖ

När försvinner egentligen myggen i New York? Jag är så innerligt trött på att bli myggbiten när jag sover, när jag går till tunnelbanan, när jag sitter på restaurang, och allt där emellan. Jag trodde inte ens att mygg skulle tillhöra den naturliga delen av floran och faunan i en sån här storstad.