KLUVET

Tidsfördelningen när jag skriver på café är ungefär följande: 1/4 slita bort kluvna hårtoppar, 1/4 studera bebisar, 1/4 kakor, 1/4 skrivande, slutligen.