NÄSDUKAR

Att det ligger  en ask med näsdukar, att det bara ligger en ask med näsdukar, på bordet i rummet på socialförvaltningen dit vi kommit för att registrera faderskap och ansöka om gemensam vårdnad.