STALLET

Ibland vet jag inte om jag är vuxen eller barn, för när jag är i stallet är jag i barndomen.