TJEN

Vi låg alltid och läste och badade borta på klipporna i Tjen, mamma, jag och Stina. Stina och jag brukade alltid dyka i, men nu går jag i, på mammas ställe. Kan höra hur hon frustar när hon simmar ut i vattnet, medan jag simmar ut i vattnet. Om hon var här skulle hon läsa Ferrante, och hon skulle tjata på mig att jag med skulle göra det och jag skulle inte vilja. Men mamma är inte här och det är jag som läser Ferrante.