”INGEN MÄNNISKA ÄR TAM”

Oj oj! I det vilda är inte ens släppt än men SvD kunde visst inte hålla sig längre. Saxar lite ur Abram Martina Lowdens fina fina recension, lite chockad här. På tisdag släpps boken!

”Men under läsningen vävs delarna samman. Konsekvent arbetar Zetterdahl med återkomster, variationer och speglingar, såväl i övergripande motiv som på detaljnivå. Effekten blir en intrikat kuslighet. De där två husen, dockorna, kaninerna – är de lika, eller är de samma? Styckmordshuset och skogsrucklet står i förbindelse med det nyrenoverade hemmet med blomluktande kök. De säger: även du kan överges. Även du kan bli en mordplats.”

”Litteraturens barn görs lätt till det vildas fanbärare, tilldelas en roll som påminner om konstnärens: den gränsöverskridande och genomskådande outsidern. För att understryka deras skevhet kan omvärlden sedan skildras som odifferentierat vinkelrät, motmänniskorna som konturlösa flockväsen. Zetterdahl väljer ett annat perspektiv, där det vilda finns som en ständig inneboende möjlighet i barn såväl som vuxna. I den världen finns inga tama människor. Inte om man går nära nog.”

Hela recensionen finns här: https://www.svd.se/a/mrGz4O/ingen-manniska-ar-tam-kusligt-om-sexualitet