tisdag 2010-02-09 17:14:24

och nu är jag färdig med denna dust av talboksinläsning. för några dagar sedan dök det upp en liten släng av franska mitt i all engelska, det var länge sedan jag konfronterades med franska sist, som ett litet läxförhör jag inte kunnat förbereda mig för. ”Or l’essence d’une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses.”