fredag 2011-03-25 11:56:04

jag kollar kartor istället för att skriva hemtenta. kanske kunde jag skriva något om de danska broarn och det sammanhållna nät de bildar, istället för gemensamma drag i nio barnlitterära genrer.