fredag 2014-03-28 11:49:55

”Den Helige Ande sitter i den stora eken utanför posten. Det är en sådan klar och omedelbar tanke att den måste vara sann.”

skrev jag nyss.