fredag 2014-08-01 18:17:41

smsade henrik och tjöt. ringde stina och tjöt. ringde pappa och tjöt. tjöt mig igenom hela läkarbesöket. klarade att inte tjuta på apoteket, men hon som jobbade såg skärrat på mig, så jag hade kanske gjort ett bättre intryck om jag faktiskt grät, och det är väl något mer daggvåttsfräscht över tårar framför det svullna unkna nästan multnande efteråt.