LITTERATURMAGAZINET

I Litteraturmagazinet recenserar Gunilla Ståhlberg Ingen rök utan mareld:

”Samlingen avslutas med Lisa Zetterdahls alldeles fantastiska skildring av sorgen efter en mamma. Dikten bär titeln ”Hästar” och är precis som Gidlöfs dikt om livets början en konkret, berättande dikt med vardagliga detaljer kring livets slut. Och jag tror att det är just vardagligheten som gör att dikten drabbar. Ja, lika undrande som vi står inför livets början, lika naket frågande står vi människor inför det otänkbara slutet.”