lördag 2012-05-26 17:20:57

jag har snutit ut svart snor, som är resterna av det fartdamm som henrik och stina rev upp med sina hästar framför mig och tösen. jag kan gärna snyta svart snor oftare!