måndag 2014-06-09 15:24:49

jag har tillbringat helgen inuti skogen i mitt hjärta.

där blommade liljekonvaljer och lupiner, på de platser där tallarna och granarna tillät några solstrålar att silas fram mellan barren.

i den svarta sjön simmade svanar med sina ungar. när jag kom nära väste de. vattnet var vinterkallt, men jag badade flera gånger ändå.

jag läste i hammocken och henrik gjorde låtar på gitarren. på natten sov jag nära honom, för att värma bort kylan från kvällsdoppet.