onsdag 2012-02-15 17:03:43

listan på lästa böcker fortsätter:

sisela lindblom – lisa för själen
mirja unge – motsols
amanda svensson – välkommen till den här världen
oscar nilsson tornborg – vilse
carolina fredriksson – flod
jenny tunedal – mitt krig, sviter