onsdag 2012-08-08 10:08:58

när en student refererar till att ha talat i telefon med min chef, som är dubbelt så gammal som jag, så heter det att man talat med ”en kille”. när en student refererar till att ha talat i telefon med mig så heter det ”en dam”. detta är en av många anledningar till att jag önskar att vi inte använde mobiltelefoner på jobbet utan fasta telefoner med rejäla sladdar som man skulle kunna använda att strypa de små liven med.