onsdag 2013-05-08 09:54:35

hemma igen. aldrig har lägenheten känts så trist och dammig. aldrig har malmö känts så litet.