söndag 2012-04-15 18:16:48

för hundra år sedan förliste titanic och sjönk till havets botten. för åtta år sedan kysste jag henrik för första gången. dessa händelser har ingenting med varandra att göra, men de säger något om hur stor denna dag är.