TILLRÄCKLIGT

Jag tror jag är rädd att inte hinna skriva tillräckligt

(vad betyder det? hinna fästa tillräckligt mkt av själen eller?)