tisdag 2011-05-17 14:49:09

stina och jag höll mamma i handen och sjöng vaggvisor för henne natten igenom. jag hoppas att hon hörde och kände det.