tisdag 2013-07-02 18:44:56

det här är första gången som jag är i malmö i juli. var är sommaren i juli? var är juli i juli?