tisdag 2013-12-17 12:27:10

”Jag sympatiserar med Zetterdahls projekt och vill ge henne beröm för hur hon ur det egna materialet som ligger till grund för detta konceptuella poetiska arbete har kunnat utvinna just något som ligger bortom det snävt personliga och subjektiva.”