torsdag 2013-08-08 07:33:39

det enda som är vackert nu är de lila tistlarna i dikena som jag springer förbi om kvällarna. och det faktum att du vill hålla mig i handen även när jag är dike och ogräs.