VALBAR

Vi har valbara kurser på utbildningen till våren. Detta har skapat något av en identitetskris hos mig. Vem ska jag bli? En bibliotekarie gömd bakom en datorskärm, specialiserad på e-böcker, eller en bibliotekarie som undervisar i källkritik och informationssökning? Fast när jag formulerade det så blev valet plötsligt lätt.