2001-05-02 19:04:30

jag är sjuk. mår blä. allt är tomt i mej. förstår inte. vill inte känna efter. det är skönt med all dimma.