ÄPPLETS LÄNGTAN ATT FALLA

Vi har snart ett hus.

Äppelsorterna heter Flädie och Laxton.

Jag vet inte hur vi ska leva där.

Vi ska plantera fler träd.