ATT NÅGONTING KAN VARA SÅ BRA OCH SÅ DÅLIGT SAMTIDIGT

Stryka stryka stryka omformulera

byta plats stryka

stryka lägga till omformulera

lägga till byta plats

stryka stryka lägga till

lägga till lägga till stryka omformulera

stryka stryka

lägga till lägga till

stryka