EN PERSON

I vår trappuppgång bor det en A Persson. Varje gång jag går förbi den dörren tänker jag på vad en engelsktalande skulle tänka. En Person. Där inne bor en person. Så pedagogiskt att skriva det på dörren.