HITTA HEM

Men tänk om jag inte vill hitta hem?

Dvs, tänk om det är lättare att leta

än att hitta.