måndag 2013-05-20 13:32:26

som min hand plockar gullvivor, och de bryts loss från sin skogsglänta, för att aldrig återvända, för att stå och vissna i en vas vid en gravsten, så lyfts en människa bort från oss.