måndag 2013-05-20 13:41:37

har läst:

marie darrieussecq – flickan i clèves

den handlar om en flicka på tröskeln till att bli kvinna. en stark skildring av sexualitet och sökandet efter sin identitet och plats i världen. både vackert och fruktansvärt!

”den dagen då han klär av peggy salami, som om det inte räckte med hennes knepiga namn, ser alla (hon är glad att det inte är hon) skåran mellan hennes ben, utritad med passare, två hemisfärer från nedersta delen av magen ända bak till ryggen, två perfekt förenade delar men lätt särade, som tydligt tudelar kroppen och klassen och byn och världen, och detta dessutom med storartad anatomisk rationalitet i jämförelse med det som pappa och monsieur bihotz och sannolikt alla män har.”