PIONER

Jag läser en diktsamling som är bra.

Jag googlar för att se var författaren bor.

Vad huset är värderat till, när det är byggt.

Vet inget om pioner.